За нас

Нашата мисия

Нашата мисия е да създаваме стойностни кампании, чрез рекламни и маркетингови комуникации да  постигнем пазарните цели на нашите клиенти.

Ние вярваме в успеха на нашите клиенти и в качеството на техните продукти. Използваме експертните си познания в областта на интегрираните маркетингови комуникации и рекламата и работим целеустремено за постигането на техните цели.

Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители, като спазваме поетите ангажименти, постигаме резултати и се стремим към най-високо качество. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

В работата си следваме установени правила, които се базират на искреност и коректност към потребителите по отношение на рекламираните от нас продукти, както и на пълна отдаденост и грижа за успеха на нашите клиенти.

Успехът ни се измерва с удовлетворението на клиентите, стандартите на проекта и качественото обслужване.

Нашата цел

Основната ни цел е да подкрепяме българската икономика, като изграждаме рекламни стратегии, чрез които местните компании да се реализират по-успешно на българските и международни пазари.

Нашият екип