Monthly Archives: November 2015

Графичният дизайн има цена

Работим във време, в което клиентите избират своите рекламни агенции или графични дизайнери предимно на база най-ниска цена. Разбира се това е правото на всеки да решава сам кое ще бъде водещо за него. Нашите наблюдения показват и тенденция на повишаване броя на клиентите, които избягват изпълнители, предлагащи най-ниска цена, защото осъзнават, че това се…
See more