Monthly Archives: January 2018

Сублимацията. Печат с много възможности.

Сублимацията е чудесен вариант за запазване на вашите незабравими моменти от сватби, семейни тържества и фирмени събития. Също така сублимацията намира приложение при печат на различни рекламни продукти. Какво е сублимация? В принтер с пиезо-глава се зареждат специални сублимационни мастила. Отпечатва се огледално върху специална сублимационна хартия, която пренася изображението към предмета чрез нагряване с…
See more